List Papieża Franciszka, podpisany przez Arcybiskupa Angelo Becciu, zastępcę Sekretarza Stanu, skierowany do inicjatora Drogi Neokatechumenalnej, Kiko Argüello


16.05.2014. Pełny tekst listu Papieża Franciszka, podpisanego przez Arcybiskupa Angelo Becciu, zastępcę Sekretarza Stanu, skierowany do inicjatora Drogi Neokatechumenalnej, Kiko Argüello.


Watykan, 3 kwietnia 2014r.

 

SEKRETARIAT STANU

SEKCJA PIERWSZA – SPRAWY OGÓLNE

Nr 40.535

 

Wielce Szanowny Pan

Pan Francisco ARGÜELLO

Via di Porta Angelica, 15

00193 ROMA

 

Wielce Szanowny Panie,

 

w liście pełnym szacunku z 15 marca tego roku, przedstawił Pan Ojcu Świętemu żywe zaniepokojenie z powodu faktu, że niektórzy zinterpretowali w sensie negatywnym dla Drogi Neokatechumenalnej fragment przemówienia wygłoszonego podczas Audiencji 1 lutego tego roku, gdzie Jego Świętobliwość stwierdził, że może mogłoby być lepiej czasami rezygnować z przeżywania we wszystkich szczegółach tego, co itinerarium Drogi wymagałoby, byle tylko zabezpieczać jedność między braćmi, którzy tworzą jedyną wspólnotę eklezjalną.

Mogę Pana zapewnić, że Papież Franciszek z uwagą rozważał to, co Pan przedstawił i pragnie potwierdzić to, co już miał możliwość wyrazić w kontekście Audiencji i przemówienia z 1 lutego, czyli Swoją Ojcowską bliskość i Jego serdeczną zachętę dla Pana i wszystkich uczestników Drogi.

Papież bardzo dobrze zna dynamizm ewangelizacyjny Drogi Neokatechumenalnej, doświadczenie autentycznego nawrócenia życia ogromnej liczby wiernych i owoce dobra, które zrodziły się dzięki obecności wspólnot na całym świecie. Jego Świątobliwość jest przekonany, że słowa wyżej wspomniane, które miały na celu podkreślić konieczność strzeżenia cennego dobra komunii eklezjalnej, nie mogą podlegać fałszywej interpretacji, tym bardziej, że te słowa dotyczą każdej formy życia chrześcijańskiego.

Słowa te nie zmieniają wcale Statutu, co więcej, potwierdzają go: w odniesieniu do celebracji Wigilii Paschalnej oraz niedzielnej Eucharystii, o których Pan wspominał, artykuły 12 i 13, czytane w ich całości, stanowią więc ramy normatywne do których należy się odnosić.

Na zbliżające się Uroczystości Paschalne Papież Franciszek zapewnia o Jego bliskości oraz Jego pamięci w Panu, i prosząc o trwanie na modlitwie za Jego uniwersalną posługę, z serca udziela Panu, Międzynarodowej Ekipie oraz wszystkim uczestnikom Drogi Neokatechumenalnej Błogosławieństwa Apostolskiego.

Z wyrazami najgłębszego szacunku i serdecznym pozdrowieniem w Panu.

 

Arcybiskup Angelo Becciu

Substytut


List z Sekretariatu Stanu do Kiko (PL)

List z Sekretariatu Stanu do Kiko (IT)