Droga Neokatechumenalna rozpoczyna „Wielką Misję” na placach całego świata


W 120 krajach i na 10.000 placów

05.04.2013. – W następną niedzielę rozpocznie się „Wielka Misja” na tysiącach placów miast na całym świecie. W Roku Wiary wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej zaproponowały wygłoszenie pięciu katechez na placach miast na całym świecie w każdą niedzielę Okresu Wielkanocnego. Spotkania te, które rozpoczną się w niedzielę 7 kwietnia, będą się odbywać na placach w pobliżu parafii, gdzie osoby zainteresowane będą mogły kontynuować we wspólnocie danej parafii. W trakcie tych pięciu niedzielnych spotkań będzie można usłyszeć odpowiedzi na niektóre pytania, jak np.: „Kim jest dla Ciebie Bóg? Czy doświadczyłeś w Twoim życiu, że Bóg istnieje? Dlaczego żyjesz? Czym jest Kościół?”

„Wielka Misja” będzie realizowana w 120 krajach i na ok. 10.000 placów całego świata. W Rzymie na przykład katechezy będą głoszone na 100 placach, a w Madrycie na ponad 50. W ten sposób można pomóc wielu osobom, aby „spotkały” Jezusa Chrystusa poprzez słuchanie Dobrej Nowiny: kerygmatu naszego zbawienia.

Pomysł ten pojawił się po tym jak Papieska Rada ds. Świeckich i Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji zwróciły się z prośbą do Ekipy Odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną – Kiko Argüello, Carmen Hernández i księdza Mario Pezzi – jaki mógłby być wkład Drogi w Roku Wiary, który ogłosił Benedykt XVI.

Termin „Wielka Misja” ma znaczenie podobne do słów wypowiedzianych w ostatnim czasie przez papieża Franciszka, kiedy zwraca on uwagę, że Kościół powinien „wychodzić ze swych struktur, aby docierać na peryferie” oraz do jego słów, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires, kiedy zwracał uwagę jak nagląca jest potrzeba ewangelizacji na ulicach i placach.

Papież Franciszek poparł tę inicjatywę

Odpowiedzialnej za Drogę Neokatechumenalną w Argentynie powierzono zadanie przedstawienia projektu ówczesnemu kardynałowi Bergoglio tuż przed jego wyjazdem na konklawe do Rzymu, gdzie został wybrany na nowego Papieża. Po zapoznaniu się z tym pomysłem wyraził swą radość i wsparcie oraz życzył, aby przyniosła konkretne owoce.

Ponadto, inicjator Drogi, Kiko Argüello, miał okazję krótko pozdrowić papieża Franciszka w jego rezydencji w Domu Świętej Marty. Podczas spotkania Papież zwrócił się do niego z uśmiechem: „Ależ narobiłeś bałaganu, ale musisz kontynuować!”