Prywatna audiencja papieża Franciszka dla inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej


Papa Francesco e Kiko Arguello

Rzym, 05/09/2013– W dniu dzisiejszym papież Franciszek przyjął na prywatnej audiencji w Pałacu Apostolskim Kiko Argüello, Carmen Hernández i ojca Mario Pezzi, inicjatorów i odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną na całym świecie. W trakcie spotkania Ojciec Święty wyraził wdzięczność pod adresem Drogi, mówiąc: „dziękuję wam za wiele dobra, które czynicie w Kościele”.

W swym oświadczeniu, Kiko podkreślił, że zostali przyjęci przez Ojca Świętego z wielką miłością. W trakcie półgodzinnego spotkania rozmawiali, między innymi, o missio ad gentes, które są obecne na całym świecie, jak również o znaczeniu ewangelizacji w Azji. Inicjatorzy Drogi wyrazili w obecności papieża Franciszka pragnienie zorganizowania spotkań powołaniowych w różnych krajach, aby 20.000 nowych prezbiterów mogło oddać swe życie dla dzieła Nowej Ewangelizacji na tym kontynencie, gdzie, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, będzie się odbywać ewangelizacja w trzecim tysiącleciu.

Droga Neokatechumenalna owocem Soboru Watykańskiego II

Lublin, 26 czerwca 2013r. Kiko Argüello otrzymał doktorat honoris causa z teologii na prestiżowym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II za swój oryginalny wkład w odnowę Kościoła. Władze uczelni podkreśliły, że Droga Neokatechumenalna skrupulatnie stosowała się do zaleceń soborowych, pomagając chrześcijanom, którzy oddalili się od wspólnoty Kościoła „powrócić do biblijnych i liturgicznych źródeł wiary”. Uzasadnienie przyznania tytułu: „wkład w dzieło nowej ewangelizacji, misje ad-gentes, nową estetykę sakralną (malarstwo, architektura, muzyka), a także w zbliżenie chrześcijaństwa i judaizmu”.