Rabini, Kardynałowie i Biskupi zgromadzeni na pierwszym Międzynarodowym Spotkaniu zorganizowanym przez Drogę Neokatechumenalną w Izraelu


Galilea, 08/05/2015.

W zeszły czwartek zakończyło się pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Rabinów, Kardynałów i Biskupów zorganizowane przez Drogę Neokatechumenalną z okazji 50. rocznicy Deklaracji Nostra Aetate oraz dla upamiętnienia 70. rocznicy zakończenia Shoah. Odbyło się ono w Domus Galilaeae, nad Jeziorem Tyberiadzkim, a uczestniczyło w nim 7 kardynałów, 20 biskupów i 120 rabinów z całego świata. Ponadto udział wzięły osobistości świata akademickiego, a także ze środowisk sztuki i kultury obydwu wyznań religijnych.

Na spotkaniu byli obecni następujący kardynałowie:

  • Kard. George Pell, Prefekt Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej.
  • Kard. Stanislaw Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich
  • Kard. Telesphore Placidus Toppo, Arcybiskup Ranchi (Indie)
  • Kard. Christoph Schönborn, Arcybiskup Wiednia (Austria)
  • Kard. Josef Cordes, emerytowany Przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum
  • Kard. Andrew Yeom Soo-Jung, Arcybiskup Seulu (Korea Południowa)
  • Kard. Paolo Romeo, Arcybiskup Palermo (Włochy)

Spotkanie poprowadziła Międzynarodowa Ekipa odpowiedzialna za Drogę: Kiko Argüello, Carmen Hernández i o. Mario Pezzi, wspólnie z odpowiedzialnym za Domus Galilaeae, o. Rino Rossi. Wśród uczestników byli również liczni katechiści wędrowni Drogi Neocatechumenalnej i prezbiterzy, razem około 400 osób.

Była to inicjatywa bez precedensu, przy dużym poparciu Stolicy Apostolskiej. Papież Franciszek przesłał specjalne orędzie dla podkreślenia i uznania tego wydarzenia jako narzędzia wzmocnienia relacji braterskiej między obydwoma ludami.

primo Incontro Internazionale tra Rabbini, Cardinali e Vescovi organizzato

Hołd i modlitwa w symfonii „Cierpienie Niewinnych”

Jednym z najważniejszych momentów było przedstawienie symfonii „Cierpienie Niewinnych” wykonanej przez Orkiestrę Drogi jako wyraz miłości i pojednania z Narodem Żydowskim za cierpienie Shoah.

primo Incontro Internazionale tra Rabbini, Cardinali e Vescovi organizzato

Droga Neokatechumenalna prezentowała już to dzieło symfoniczne przy różnych okazjach. Najpierw w roku 2012 w Bostonie, a następnie w prestiżowym Lincoln Center w Nowym Jorku przed trzema tysiącami żydów i dziesiątkami rabinów. W tym samym roku również w Teatrze Bechar Gerard w Jerozolimie. Natomiast w czerwcu 2013 symfonię wykonano w Auschwitz, przy wejściu do Bramy Śmierci, w obecności 15.000 osób.

Spotkanie to było konkretnym owocem faktu, że wielu żydów było poruszonych symfonią i jej przekazem oraz że wielokrotnie okazywali wzruszenie, słuchając tej muzyki, upamiętniającej ofiary Shoah.


Orędzie Papieża Franciszka

„Pozdrawiam was wszystkich, którzy uczestniczycie w tym spotkaniu i zapewniam was o mojej duchowej bliskości. Mam nadzieję, że wasze spotkanie będzie okazją do umocnienia więzów braterstwa, które dzielicie i pogłębienia waszego wysiłku oraz ukazania krzyku niewinnych poprzez jęk muzyki. Zjednoczony z wami, proszę Pana, aby usłyszał ten krzyk i uleczył utrapienia tych, którzy cierpią. Również ja proszę, aby serca były otwarte na ewangelizację całego świata. Z tymi uczuciami przyzywam obfitego błogosławieństwa Boga dla was wszystkich, jako rękojmi pokoju i siły”.

Franciscus


W tych dniach wszyscy zebrani reflektowali na temat wspólnych wyzwań, takich jak: zbawcza misja Narodu Żydowskiego i Kościoła katolickiego w dzisiejszym świecie; przekazywanie wiary przyszłym pokoleniom; kontrast między antropologią judeochrześcijańską a antropologiami opartymi na przesłance zanegowania Boga; ponownego ujawniania się antysemityzmu i fundamentalizmu ksenofobicznego.

primo Incontro Internazionale tra Rabbini, Cardinali e Vescovi organizzato

Ostatniego dnia rabini, opisując swoje doświadczenia z tego spotkania, wyrazili swoje zaskoczenie, uznając obecność Boga w tak niesamowitej jedności między uczestnikami: „To było wydarzenie historyczne. Nigdy w naszej wspólnej, żydowskiej historii nie udało nam się zebrać tylu rabinów wszystkich orientacji: ortodoksyjnej, konserwatywnej, reformowanej, rekonstrukcjonistycznych i innych”.

Wszyscy mówili o braterstwie, którego w tych dniach doświadczali wraz z kardynałami i biskupami i dziękowali Drodze Neokatechumenalnej za to, że jest narzędziem prawdziwego cudu.

Komunikat końcowy rabinów

Obecni rabini napisali swój komunikat końcowy:

„Jesteśmy poruszeni tym, jak na Drodze Neokatechumenalnej przekazuje się wiarę dzieciom, odbudowuje się rodziny, a wierni dochodzą do znajomości Pisma Świętego i korzeni chrześcijaństwa. Z tego wszystkiego zrodził się wielki szacunek i miłość do narodu żydowskiego”.

„Przypominająca tragedię Shoah modlitewna symfonia skomponowana przez Kiko Argüello pomogła nam rozważać cierpienie niewinnych, które dziś znoszą też chrześcijanie w pewnych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu”.

„Wyraziliśmy naszą wspólną troskę o Bożą obecność w świecie i wspólne pragnienie zaangażowania się w tikkum olam, w naprawę świata, na rzecz całej ludzkości, w tym w rosnące zatroskanie o cierpienie ubogich, poszanowanie środowiska i umocnienie rodziny.”

primo Incontro Internazionale tra Rabbini, Cardinali e Vescovi organizzato

„Dokonując refleksji nad Nostra Aetate i nad ogromną zmianą, której ta deklaracja dokonała jeszcze bardziej uwidoczniły się duże możliwości i wyzwania”.

„W każdym razie nastąpiła niesamowita zmiana odnośnie do przesądów i podziałów z przeszłości i takie wydarzenie stanowi zapowiedź nowej relacji pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem”.