DOSSIER NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ


MATERIAŁY DLA PRASY:

1 – NATURA I MISJA DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

2 – KOMUNIKAT PRASOWY

3 – DANE OGÓLNE (Główne etapy Drogi Neokatechumenalnej)

4 – ZATWIERDZENIE „Dyrektorium Katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej”

5 - APPROVAZIONE "Direttorio Catechistico del Cammino Neocatecumenale"