KOMUNIKAT PRASOWY


W najbliższy pomniedziałek, 17 stycznia 2011r., o godz. 12.00 w Auli Pawła VI, Ojciec Święty przyjmie na audiencji Inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej, Kiko Argüello, Carmen Hernández i Ojca Mario Pezzi, którym będą towarzyszyć ekipy wędrownych odpowiedzialnych za Drogę w ponad 120 krajach. Obecnych także będzie 78 Rektorów Seminariów Redemptoris Mater, jak również wielu prezbiterów i seminarzystów, rodziny w misji, missio ad gentes, communitates in missionem oraz katechiści wspólnot z Rzymu i Lazio.

Podczas audiencji Papież roześle 230 nowych rodzin w misji do 46 krajów na pięciu kontynentach, które dołączą do ponad 600 rodzin posłanych w latach minionych przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ponadto zainicjuje trzynaście nowych missio ad gentes w Europie (Niemcy, Austria, Macedonia, Francja, Ukraina, Szwecja, Węgry) oraz w Ameryce Południowej (Wenezuela), które dołączą do 30 missio ad gentes posłanych w latach ubiegłych. Każda z owych missio ad gentes – utworzona z prezbitera, któremu towarzyszą trzy lub cztery rodziny wielodzietne – zostaje posłana, na prośbę Biskupa, aby ewangelizować obszary zdechrystianizowane lub pogańskie, wypełniając misję, jak mówi Pan, dawania świadectwa jako wspólnota chrześcijańska, która „żyje w doskonałej jedności, aby świat uwierzył”. Jan Paweł II w 1985r. podczas VI Sympozjum Biskupów Europejskich powiedział, że aby odpowiedzieć na sekularyzację Europy konieczny jest powrót do „pierwotnego modelu apostolskiego”. Te właśnie missio ad gentes, na wzór „pierwotnego modelu apostolskiego”, gromadzą się w domach, pośród ludzi nie ochrzczonych. Po 4 latach można dostrzec, jak do Kościoła zbliża się wielu ludzi od niego oddalonych, w tym pogan, którzy nigdy nie weszliby do żadnego kościoła.

W tych dniach Kongregacja Nauki Wiary powiadomiła Papieską Radę ds. Świeckich, że „po uprzednim uważnym studium doktrynalnym tematu”, katechezy Drogi Neokatechumenalnej, wykorzystywane przez ekipy katechistów, stają się obecnie Dyrektorium katechetycznym Drogi Neokatechumenalnej ponieważ „nie przedstawiają już tylko Linii orientacyjnych dla Ekip katechistów, skoro zostały poprawione przez Kongregację Nauki Wiary i uzupełnione u dołu strony różnymi fragmentami Katechizmu Kościoła Katolickiego”.

Papieska Rada ds. Świeckich wydała orzeczenie zatwierdzające, by nadać „pewności realizacji Drogi Neokatechumenalnej, i oznaczające zakończenie procesu jej instytucjonalnego zatwierdzenia a także ofiarując gwarancje doktrynalne wszystkim pasterzom Kościoła”.