Düsseldorf – List Kiko do młodzieży z Europy


Anche a te una spada trafiggerà l

Madryt, 13 maja 2011r.

Drodzy bracia!

Dwa słowa zachęty, aby jechać do Düsseldorfu. W tym roku 2011 Pan wzywa nas do wielkiego wydarzenia ewangelizacji Europy. Myśleliśmy gromadzić się w Düsseldorfie, tak jak to było cztery lata temu na Arenie w Amsterdamie, i było wspaniale. W tym roku jest okazja, którą Bóg nam daje, żeby zapraszać młodzież z Niemiec. Przed przyjazdem do Düsseldorfu trzeba zatrzymać się w jakimś mieście Niemiec i zapraszać do tak wielkiego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży z Papieżem w Madrycie.

Europa potrzebuje nowej młodzieży, która doświadczyła spotkania z Jezusem Chrystusem. Tylko On nas uzdrawia, odnawia nas, zbawia nas, daje swoją miłość wszystkim ludziom. Tylko On sprawia, że nasze życie staje się wieczną przygodą miłości i nadziei. Wyjdźmy na ulice, aby zaprosić młodzież z wielu miast Niemiec do Madrytu. „Niech idą do Galilei. Tam Mnie zobaczą”, powiedział zmartwychwstały Pan niewiastom, które uciekały od grobu. „Jedziemy do Madrytu”. Tam zobaczą Pana zmartwychwstałego, który ukaże się przez tysiące, tysiące młodych razem z Piotrem. Papież pochodzi z Niemiec i jest bardzo zadowolony, że jedziemy do miast Jego kraju by głosić Ewangelię, głosić kerygmat, który zbawia od grzechu i śmierci. „Idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. Odwagi! Ja jestem z wami” (por. Mt 28,19-20).

Chociaż to nie jest dobry czas, bo są egzaminy, itd., odwagi! Trochę wysiłku na rzecz wielu młodych Niemców, którzy zostawili Kościół. Brakuje dzieci, brakuje młodzieży, brakuje chrześcijan. Pan woła nas, by pomóc Jemu w zbawianiu świata. Papież powiedział nam na ostatnim spotkaniu z Drogą: „Niech pragnienie zbawiania, które Pan żywi wobec wszystkich ludzi, będzie w was”. Niech Jego Duch, który jest rozpalony miłością aż do dawania życia, będzie w was. Głosić Ewangelię jest największą rzeczą… „Strażnikami nowego poranka” nazywał nas Jan Paweł II. Jemu, ogłoszonemu błogosławionym przez Kościół, powierzamy ten zapał misyjny w Niemczech.

Do zobaczenia w Düsseldorfie! Módlcie się za mnie!

 

 

PS. Będzie też symfonia, która wam się spodoba.