copertina dello statuto definitivo


STATUT

DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

 

DEKRET PAPIESKIEJ RADY DS. ŚWIECKICH

STATUT DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

ZATWIERDZENIE DYREKTORIUM KATECHETYCZNEGO

KOMUNIKAT PRASOWY

UWAGI KANONICZNE
Biskup Juan Ignacio Arrieta Sekretarz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych

PONOWNE ODKRYCIE KATECHUMENATU I ZATWIERDZENIE DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

FOTO