STATUT

DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

Dossier do prezentacji Statutu Drogi Neokatechumenalnej

Tekst Statutu

Dekret Papieskiej Rady ds. Świeckich

Wypowiedź Kiko Argüello w dniu zatwierdzenia Statutu

Wypowiedź Carmen Hernández w dniu zatwierdzenia Statutu

Wypowiedź Ojca Mario Pezzi w dniu zatwierdzenia Statutu

Wypowiedź Kard. Jamesa Francisa Stafforda w dniu zatwierdzenia Statutu

Przemówienie Kard. Jamesa Francisa Stafforda w Porto San Giorgio

Komunikat Papieskiej Rady ds. Świeckich

Droga stawania się chrześcijaninem

Ponowne odkrycie Katechumenatu i zatwierdzenie Drogi Neokatechumenalnej

Refleksje kanoniczne Prof. Juan Ignacio Arrieta 
(Profesora zwyczajnego Prawa Kanonicznego
na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie)

Refleksje kanoniczne Dr Adelchi Chinaglia  
(Doktora Prawa Kanonicznego)