ZATWIERDZENIE „Dyrektorium Katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej”

ZATWIERDZENIE celebracji zawartych w "Dyrektorium Katechetycznym"

 

APPROVAZIONE "Direttorio Catechistico del Cammino Neocatecumenale"

APPROVAZIONE CELEBRAZIONI CONTENUTE NEL "DIRETTORIO CATECHETICO"